Είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους τους γονείς να έχουν εικόνα κατά πόσο τα φροντιστήρια που στέλνουν τα παιδιά τους για να κάνουν ιδιαίτερα, είναι εγκεκριμένα ή όχι.

Οι αναθεωρημένοι κατάλογοι των εγκεκριμένων ιδιωτικών σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, όπως και ο κατάλογος των εγκεκριμένων ιδιωτικών φροντιστηρίων, είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

http://www.moec.gov.cy/…/el_en_egkekrimena_idiotika_frontis…

(Το φροντιστήριο μας βρίσκεται στην γραμμή 521. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και είναι επίσης μέλος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου (ΣΙΦΚ). Ώς εκ τούτου όλοι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι οι οποίοι διδάσκουν στο φροντιστήριο είναι πτυχιούχοι και εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. )

Κανένα ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο δεν μπορεί να λειτουργήσει, εάν δεν εξασφαλίσει πρώτα έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, μετά από τη σύμφωνο γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Κοινοποίηση
Share
Share