Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Παραδίδονται μαθήματα Αρχιτεκτονικού-Τεχνικού Σχεδίου και Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο για μαθητές ενδιαφέρονται για προετοιμασία στις Παγκύπριες εξετάσεις αλλά και σε φοιτητές.

* Έμπειρο και ικανό προσωπικό.
*  Ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες με σεβασμό πάντα στην προσωπικότητα του μαθητή.
* Συνεργασία ανάμεσα στο μαθητή και καθηγητή.
*  Ενισχυτική διδασκαλία, όταν διαπιστωθούν αδυναμίες ή κενά στην επίδοση κάποιου μαθητή.
*  Επαναληπτικά διαγωνίσματα ανά κεφάλαιο.
* Ολιγομελή Τμήματα.

Share
Share

Share