💡 Αξιοποιήστε τον χρόνο που χρησιμοποιούν τα παιδιά σας το tablet τους !
Εκπαιδευτικά παιχνίδια προγραμματισμού για tablets !
Εγκατάστηστε εκπαιδευτικά παιχνίδια για τα παιδιά σας. Μέσα από τα πιο κάτω παιχνίδια μπορούν να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες παίζοντας και περνώντας ευχάριστα! 

Βρείτε τα παιχνίδια

App store: (* Για Ipad)
1.Bee Bot App
2. Boogie bot
3. Sprite Box Coding
4. Code Karts
5. Light bot: Code Hour

Playstore: (* Για Android)
1. Coddy Free
2. Code Karts
3. Coding Pirates Game
4. Code a pillar
5. Light bot: Code Hour

Κοινοποίηση
Share
Share