ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διδάσκονται Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Αρχαία ελληνικά και Λατινικά για μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου.

Προσφέρεται επίσης βοήθεια σε παιδιά Δημοτικού.

Τα μαθήματα παραδίδονται από έμπειρους πτυχιούχους Φιλόλογους σε ολιγομελή τμήματα. Προσφέρονται επίσης ιδιαίτερα μαθήματα.

Προσφέρονται επίσης μαθήματα Ελληνικών σε ξενόγλωσσους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθε μαθητή, εφαρμόζουμε εξατομικευμένη προσέγγιση στον τομέα της διδασκαλίας. Οι μαθητές δεν αντιμετωπίζονται σαν ένα απρόσωπο σύνολο αλλά ως μονάδες. Στόχος μας είναι η ενεργής συμμετοχή του μαθητή και η καθοδήγηση του στους τομείς που έχει περισσότερο ανάγκη. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η δημιουργία ολιγομελών τμημάτων. Προσφέρονται επίσης ιδιαίτερα μαθήματα.

 

Πατήστε εδώ για ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή

Κοινοποίηση
Share

Share