ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β’ & Γ’ Λυκείου

Αποκτήστε ένα καλό απολυτήριο και παράλληλα εισδοχή σε ένα καλό πανεπιστήμιο.

Το μάθημα εισάγει τον μαθητή στην λογική της επίλυσης των προβλημάτων με την χρήση προγραμματισμού. Ο δομημένος προγραμματισμός και οι αλγόριθμοι μαζί με τα λογικά διαγράμματα βοηθούν ώστε ο μαθητής να αποκτήσει τις ιδιαίτερες ικανότητες που απαιτούνται στον προγραμματισμό. Η μεγαλύτερη ενότητα αφορά την γλώσσα προγραμματισμού C++. Η γλώσσα καλύπτεται πλήρως ξεκινώντας από τα απλά προγράμματα μέχρι και τις σύνθετες Δομές Δεδομένων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3ης & 2ας Λυκείου

Πατήστε εδώ για ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή

Κοινοποίηση
Share

Share