ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β’ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σωστή και μεθοδική προετοιμασία για το μάθημα της πληροφορικής. Κατανοητή παράδοση μαθήματος. Εξάσκηση με πληθώρα ασκήσεων και διαγωνισμάτων. Αριστέψετε στο μάθημα.

Αποκτήστε ένα καλό απολυτήριο και παράλληλα για διεκδίκηση θέσης σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας. Μην ρισκάρετε τον βαθμό του μαθήματος. 

Το μάθημα εισάγει τον μαθητή στην λογική της επίλυσης των προβλημάτων με την χρήση προγραμματισμού. Ο δομημένος προγραμματισμός και οι αλγόριθμοι μαζί με τα λογικά διαγράμματα βοηθούν ώστε ο μαθητής να αποκτήσει τις ιδιαίτερες ικανότητες που απαιτούνται στον προγραμματισμό.

Η μεγαλύτερη ενότητα αφορά την γλώσσα προγραμματισμού C++. Η γλώσσα καλύπτεται πλήρως ξεκινώντας από τα απλά προγράμματα μέχρι και τις σύνθετες Δομές Δεδομένων.

Πλεονεκτήματα Μαθήματος

Πληροφορική Β και Γ Λυκείου