ΒΟΗΘΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Απαλλαγή των γονιών από το άγχος της μελέτης. Οι μαθητές ολοκληρώνουν μόνοι τους τα μαθήματά τους, πάντα με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, μαθαίνοντας να διαβάζουν σωστά.

Προσφέρουμε εξατομικευμένη μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης ημέρας

Στόχος μας είναι οι μαθητές να μάθουν να μελετούν σε συγκεκριμένο χρόνο, να αναπτύσσουν προσωπική πρωτοβουλία και να καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη με αποτέλεσμα οι προσπάθειες τους να είναι επιτυχείς.

Απευθυνόμαστε στους γονείς που ελλείψει χρόνου, χρειάζονται βοήθεια για να επιμεληθούν τη μελέτη των παιδιών και την προετοιμασία τους στα μαθήματα της επόμενης μέρας.

Μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού από πτυχιούχο Δασκάλα Δημοτικής Εκπαίδευσης:

Βοήθημα Δημοτικού φροντιστήριο Λεμεσός